Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir?

Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir, Anne Karnında Cenine Ruhun Üflenmesi, Anne karnındaki bir bebeğe ruhu ne zaman veriliyor?

Çok merak edilen konulardan biride İslam Dinine göre Anne Karnındaki Bebeğe Ruh Kaçıncı Günde Üflenir konusudur. Şimdi bu konuya açıklayıcı bir cevap verelim.

Cevap: Bu konuya imam ı Nebevi hazretlerinin derlemiş olduğu kırk hadis eserinde yer alan bir hadisle açıklık getirelim. Bahsi geçen hadis i şerif şöyledir: *Ebu Abdirrahman Abdullah b. Mes’ûd (r.a) şöyle demiş­tir: Doğru ve doğruluğu tasdik edilmiş Allah Rasülü (s.a.v) şöyle buyurdu:

”Şüphesiz sizden birinizin anne karnında yaratılması, kırk gün nutfe (kan pıhtısı) sonra o kadar bir sürede alaka (bir parça et) halini, sonra o kadar bir sürede mudga (or­ganların belirginleşir) halini alır. Sonra Melek gönderilir ve kendisine ruh üfürülür. Meleğe dört şey (kelime) emredilmiştir. O kişinin rızkını, ecelini, amelini, şaki mi said mi (iyi mi kötü mü) olacağını yazması. Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a (c.c) yemin olsun ki biriniz, (ömrü boyunca) cennetliklerin yaptıklarını yapar hatta kendisi ile cennet arasında bir arşın [42] kadar bir mesafe kalır. Fakat kitap (takdir) onu geçer ve cehennemlikle­rin yaptığı bir işi yapar ve cehenneme girer. ve yine biriniz (ömrü boyunca) cehennemliklerin yaptıklarını yapar, hatta kendisi ile cehennem arasında bir arşın kadar bir mesafe kalır. Fakat kitap onu geçer ve cennetliklerin yaptığı bir işi yapar ve cennete girer.” [43]

Şimdi bu konuya hem günümüz tıbbı ile hemde İslam dininde yer alan bilgiler ile yaklaşalım ve görelim ki İslam dini günümüz bilimine ve gerçek hakikate ne kadar uygundur. Zira günümüz bilimi de aslında İlahi ilim olan Kuran’dan ve Kuran ile beslenmiş hadislerden görmüş olduğu büyük destek ile günümüze kadar gelmiştir.

Bu konuda ki birinci nokta şudur ki: Günümüz bilimi ile bilindiğine göre bir bebek anne karnında kır gün içerisinde canlanmaktadır yani, kalp atışları başlamaktadır. Peki bu bebeğin ruhunun verildiği anlamına gelmez mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü burada ki kalp atışları ve can buluş beden fonksiyonlarının başlangıcını temsil etmektedir. Her ne kadar bu durumda ki bebek gerçek bir canlı ise de henüz ruh kazanmamıştır. Fakat şu noktada önemli ki bu durum o bebeğin alınabileceği (kürtaj yapılabileceği) anlamına gelmez. Çünkü o bebek artık bir canlıdır ve var olma sürecine girmiştir. Bedenin can buluşu ilk kır gün içindedir, hadisi şerifte belirtildiği gibi. Sonra ise vücut azaları şekillenmeye başlayan bebek ikinci kırkta ise vücut azalarına kavuşmuş bir hale gelmektedir. Bu konuda hadis i şerifte belirtilmektedir. Ruh ise bebeğe yüce yaratıcı Allah tarafından görevlendirilen melek vasıtası ile ruh verilir ki buda hadis i şerifte zikredildiği üzere üçün kırkta yani bebek 120 günlük olduğu zamandır.

Bazı hadisler ilk kırkta çocuğun can bulacağı geçebilmektedir. Ki bazı alimler bu nedenle anne karnındaki bebeğe ruhun kırk günlük iken verildiğini söylemişlerdir. Fakat o hadis i şeriflerde zikredilen can bedenin can bulmasıdır. Yani ruhun bedenle buluşması değildir. Ki ruh bulmamış fakat kalbi atmaya başlayan bir beden candır ve can olarak kabul edilir. Örneğin ölen bir kimseni belli bir müddet daha hücrelerinin canlı kalması da bu konuya bir örnektir. Zira bedeni çalıştıran ruh olsa idi bir insan ölür ölmez hücreler dahi o an ölürdü ve bedenin fonksiyonları belli bir müddet deha sürmezdi.

Zira bebeğin ruhsuz bedeninin ölen bir kimsenin bedeninde farkı vardır. Anne karnında ki bebek kendi ruhuna kavuşana denk adeta annenin ruhundan beslenir. Bu nedenle de bebeğin ruhsuz bedeni ölen bir kimsenin bedeninden farklıdır. Özetle anlıyoruz ki bir bebek 120 günlük olunca ruhuna kavuşmakta ve çalışan bedensel fonksiyonlarına ruhsal fonksiyonları da eklenmekte ve tam manası ile bir insan olmaktadır.

[42] Arşın: Takriben 68 santimetre tutarında uzunluk ölçüsü.
[43] Buharı, Bedü’1-Halk, 6, Enbiya I, Kader, 1; Müslim, Kader, 1; Tirmizi, Kader, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 10.

Kaynak

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir