Hac ve Umrede Yasaklar

 

 

 

 

 

Değerli mümin kardeşler Hac için ihrama giren kişinin, ihramda iken de yapması yasak olan şeyler, umre için ihrama giren kişi için de yasaktır. İhramda iken bu yasaklardan birisini yapan kimseye, hac için ihramda iken aynı yasağı işleyen kimse için gerekli olan ceza gerekir.

Hacca veya umreye niyetlenen kimsenin “mikat” denilen yerlerden itibaren, daha önce mubah olan bir takım fiilleri kendisine haram kılmasıdır. Hac ve umre yaparken bazı yasaklar ve sınırlar vardır bunlardan bazıları da Dikişli elbise giymek, kokulanmak ve eşi ile cinsel ilişkide bulunmak bu yasakların başında gelir. Ancak kadınlar dikişli giysilerini çıkarmazlar Böylece hac veya umre sırasında ihramlı kalındığı sürece evli eşler arasında cinsel ilişki veya buna yol açabilecek sarılma, öpüşme, şehvetle dokunma ve kadının cinsel organına bakma gibi fiiller yasaktır. Bu yasaklara uymayan kişiler günaha girer ve hac ve umreleri kabul olmaz.

Hatta bir ayette de şöyle buyrulur.

Her kim hac ayında ihrama girerek haccı kendisine farz kılarsa, hac sırasında kendisine yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. (Bakara, 2/197)

Ayetteki “refes” sözcüğü, kadınla cinsel teması veya genel olarak erkeklerin kadınların cinsel yönüne olan ihtiyacını göz önünde bulundurarak kinayeli olarak ifade eder. Bir hadiste de şöyle buyurulur:

Kim hac ibadeti sırasında hac görevlerini yerine getirir kavgadan ve cinsel temastan korunur günah işlemez ise annesinden yeni doğmuş gibi olur bütün günahları silinir buyuruluyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here