Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra,

“Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

diye niyet edip ‘telbiye’ söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi oluruna göre tavaf ederler. Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

Umre’nin ihramına girilir. Umre’nin tavafı, sa’yı ve tıraş olup ihramdan çıkılması yapılır.

Mikat sınırları dışında kalanlar Umre için ihrama, Mikat sınırlarında veya daha önce girerler. Harem Bölgesinde bulunanlar, Harem bölgesinin dışına çıkarak ihrama girerler. Harem Bölgesi ile Mikat sınırları arasında olanlar ise bulundukları yerden ihrama girerler.

Ülkemizden gidip de, Mekke’de bulundukları süre içinde umre yapmak isteyenler, genellikle Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i Şerif’e yaklaşık 5 km. uzaklıkta bulunan Ten’im’e giderek ihrama girmektedirler. Bugün burada Hz. Aişe Mescidi bulunmaktadır.

Umrede Kudüm tavafı, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Şeytan taşlama ve Veda tavafı gibi görevler (menasik) yoktur.
çünkü hac zamanı yapılan hac ile umre arasında fark vardır.

Haccın ihram, tavaf, sa’y ve tıraş gibi menasikinde, rükün, şart, vacip ve sünnet olan hükümler, Umre’nin menasikinde de söz konusudur.

hac yapıldıktan sonra hacılar isterlerse mekke de kalıp bayramın 4.gününden sonra umre görevlerini yerine getirebilirler.