Hac ve Umre Turu Yönetmeliği’ndeki değişiklik ne anlama geliyor

Hac ve Turu Yönetmeliği’ndeki değişiklik ne anlama geliyor

Hac ve Umre Turları ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkileri artırılırken seyahat acentelerine ek yükümlülükler getirildi.

Turizmde Bu Sabah

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Değişiklik, 11 Ekim 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 17’inci maddesine dayanılarak yapıldı.

Düzenleme kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde, yolcuların hakları korunacak şekilde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemek, yürütmek ve denetlemekle sorumlu olacak.

2001 YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yeni yönetmelik ile birlikte 18/5/2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 1/5/2001 tarihli ve 24389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu.

Yeni yönetmelik ile birlikte Hac ve umre seferi düzenleyecek acenteleri belirleme yetkisi de Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak yetkisinde olacak. Seyahat acentelerinin yetkilendirilmesine ilişkin karara Resmi Gazete’de şu ifadelerle yer verildi:

“Hac ve umre seferi düzenleyecek acentelerin Başkanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken tespit edilmiş olan niteliklerini, Başkanlığa müracaat şeklini, zamanını, şartnamenin nereden ve nasıl alınacağını ve gerekli diğer hususları ilân etmek, şartları taşıyan acenteler ile şartname esaslarına göre düzenlenen sözleşmeyi imzalamak.”

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir